Wednesday, February 18, 2009

Nyanyian & Muzik


Isu lagu adalah isu yang paling banyak diperdebatkan sama ada ia boleh diiringi oleh alat muzik atau pun tidak.

Dalam buku ini Dr Yusuf Al Qardawi membincangkan kedua-dua pendapat ulamak mbenarkan dan yang tidak membenarkan nyanyian dan muzik mengikut syarak

Pada bab terakhir buku ini beliau telah menyokong pendapat mebenarkan nyanyian dan muzik tetapi dengan memenuhi beberapa syarat.

Dapatkan buku ini bagi mengetahui syarat-syarat dan batasan yang perlu dipatuhi agar sesuatu nyanyian itu diperakui oleh syarak .

Harga Semenanjung : RM 28.00

No comments:

Post a Comment