Wednesday, February 18, 2009

121 Sebab Kemurkaan Allah


Setiap individu muslim wajib memahami antara haq dan batil, Halal dan haram, Ma’ruf dan mungkar serta sifat-sifat mahmudah dan madzmumah untuk menyelamatkan diri mereka dari kemurkaan Allah.

Buku ini akan membolehkan pembaca memahami dengan jelas perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah dan perlu menghindarinya.

Sekiranya sebab kemurkaan Allah itu tidak dijauhi maka ia akan mengundang kepada kerosakan dan kebinasaan manusia sendiri seperti kejadian bencana Tsunami, gempa bumi, kebakaran, ribut taufan, banjir dan kebakarani seperti apa yang dapat kita lihat hari ini.

Harga Semenanjung : 19.50

No comments:

Post a Comment