Thursday, January 15, 2009

Kamus Khalil


Mengandungi lebih 82,000 entri perkataan bahasa Arab yang dipadankan dengan bahasa Melayu. 12,000 entri kata dasar lengkap dengan takrif dan konteks ayat. Hampir 5,000 contoh penggunaan entri dalam bentuk frasa, rangkaian mengandungi lebih 82,000 entri perkataan bahasa Arab yang dipadankan dengan bahasa Melayu. 12,000 entri kata dasar lengkap dengan takrif dan konteks ayat. Hampir 5,000 contoh penggunaan entri dalam bentuk frasa, rangkaian Mengandungi lebih 82,000 entri perkataan bahasa Arab yang dipadankan dengan bahasa Melayu. 12,000 entri kata dasar lengkat dengan takrif dan konteks ayat. Hampir 5,000 contoh penggunaan entri dalam bentuk frasa, rangkaian atau ayat yang diterjemah secara lengkap. Disulami dengan lebih 2,000 teks al-Quran, hadis, bait syair dan bidalan.

Harga Semenanjung : Kulit Nipis - RM 75.00

No comments:

Post a Comment