Thursday, May 7, 2009

Kitab Fikah Mazhab Syafie


Kitab Fikah Mazhab Syafie merupakan kitab rujukan bagi orang-orang Islam yang bermazhabkan Imam Syafie. Kitab ini mengandungi lapan jilid.

4 comments: